Panelsamtal om att engagera unga och nästa års val till Europaparlamentet

Vi befinner oss mellan valen. Hur blev det i de nationella valen? Panelsamtal om att engagera unga och nästa års val till Europaparlamentet.

Panelsamtal mellan Linda Berg, fil. dr. och universitetslektor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för Europaforskning, Göteborgs universitet (CERGU), Arad Aslrousta, Outreach- och projektledare för EUP, Seiran Alipour, Processhandledare Unga Påverkar och Stefan Lydén, Utvecklingsledare demokrati, Göteborgs stad.

Moderator: Adam Cwejman, ledarskribent på Göteborgs Posten.

 

Varmt välkomna,

Europa direkt Göteborgsregionen

When

-

Where

Trappscenen, Stadsbiblioteket Göteborg
Götaplatsen 3
Göteborg 402 29
Sweden

Contact

Europa direkt Göteborgsregionen

Will you come?