EU:s rättigheter och värden: hur kan civilsamhället bidra till att främja unionens demokratiska utveckling?

Bodil Valero

I tider när demokratin och rättsstatsprincipen i Europa står inför utmaningar finns ett särskilt stort behov av att upprätthålla demokratiska värderingar. Vad gör EU för att motverka urholkningen av demokratin och främja gemensamma europeiska rättigheter och värden? Och vilka är förutsättningarna för civilsamhället att bidra till arbetet? 

För närvarande pågår diskussioner om att inrätta ett särskilt EU-program för rättigheter och värden, som en del av EU:s långtidsbudget för åren 2021-2027. Huvudsyftet med programmet är att skydda och främja rättigheter och demokratiska värden, som de finns uttryckta i EU:s fördrag, bland annat genom finansiellt projektstöd till bl.a. myndigheter och civilsamhällets organisationer på lokal, regional och nationell nivå. Europaparlamentariker Bodil Valero (MP) är Europaparlamentets ansvariga för programmets utformning. Hon vill att EU ökar budgeten för att främja EU:s grundläggande värden.

Vad innebär förslaget för svenska civilsamhällesorganisationer? Hur kan svenska aktörer på gräsrotsnivå främja den demokratiska utvecklingen på europeisk nivå? Välkommen att delta när Bodil Valero (MP), diskuterar förslaget tillsammans med representanter för några av civilsamhällets organisationer och berörda myndigheter.

Vill du engagera dig inför EU-valet eller har du frågor om kampanjen den här gången röstar jag? Vi kommer att finnas på plats under dagen och pratar gärna mer med dig!

Varmt välkommen,

Emma och Björn på Europaparlamentets kontor i Sverige

When

-

Where

Europahuset, plan 2

Contact

Björn Kjellström

Will you come?