Nyt Europa: Europas fremtid - Demokrati, Civic space og menneskerettigheder

Fremtidens Europa tilhører os alle og sammen kan vi være med til at påvirke den på bedst mulig vis. Udfordringer og muligheder er der mange af, men til denne debat vil vi tage særligt udgangspunkt i klimapolitikken, som vi håber du vil være med til at debattere!

Med dette event ønsker vi at sætte fokus på, hvordan det demokratiske og rettighedsbaseret råderum i Danmark og andre nationalstater i EU konstant er under påvirkning. I disse tider ses i flere lande fremkomst af restriktiv lovgivning, der mindsker det civile råderum og vores menneskerettigheder, hvilket alt sammen presser vores basale frihedsrettigheder som ytrings- og forsamlingsfrihed. Det stiller spørgsmål såsom; hvordan forandrer EU og Danmarks værdier råderummet og hvordan er nye love med til at udvide eller indskrænke det demokratiske råderum? Vi vil ligeledes diskutere, hvilken position og hvordan Danmark gør sin interesse gældende indenfor dette område.

På Grundtvigs Højskole skal vi sammen tage temperaturen på Europa og EU’s demokratiske råderum i dialog med tre eksperter.

Catharina Sørensen, forskningschef I Tænketanken Europa, vil beskrive den demokratiske tilstand i Europa.
Sara Brandt civilsamfundsmedarbejder organisationen Globalt Fokus vil fokusere på hvordan råderummet for civilsamfundet har ændret sig i Europa.
Trine Christensen, generalsekretær fra Amnesty International vil tage temperaturen på menneskerettigheders vilkår i Europa.

Alle vil reflektere over, hvorledes nationalstaterne og EU kan/bør gribe ind i forhold til denne udvikling.

Så kom og sæt dit præg på dagsordenen, som optakt til kommende Europa Parlamentsvalg i maj 2019. Sammen skal vi diskutere hvad vi som borgerne mener der kan være af delløsninger på de udfordringer vi ser og hvad vi ønsker at politikerne skal tage med sig i deres arbejde for Fremtidens Europa.

Arrangementet afholdes i samarbejde mellem Folkehøjskolernes Forening, Globalt Fokus, Nyt Europa og Grundtvigs Højskole og er en del af en arrangementsrække hvor de danske Højskoler i fællesskab sætter Europa i fokus.

Arrangementet er gratis og er støttet af Europanævnet

When

-

Where

Grundtvigs Højskole
Frederiksværksgade 147
Hillerød 3400
Denmark