Inspirationsdag och workshop inför EU-valet 2019 i Halmstad

Välkommen till en inspirationsdag och workshop för dig som arbetar med eller är intresserad av samhällsutveckling och demokratifrågor inom privat, offentlig eller ideell sektor. Syftet med dagen är att skapa nya kontaktytor och se hur vi kan samarbeta för att öka valdeltagandet i det kommande EU-valet den 26 maj 2019.

Dagen inleds av Halmstads kommundirektör Mattias Rossköld som sätter fokus på EU:s roll i samhällsutvecklingsprocesser på lokal nivå. Därefter följer ett informations- och inspirationspass av bland annat Europaparlamentets kontor i Sverige som ger en överblick kring aktuella utmaningar och möjligheter med EU-samarbetet samt hur man kan på lokal nivå kan tänka smart kring kommunikation och information för att öka valdeltagandet.

Dagens avslutas med en workshop där vi tillsammans kläcker nya kommunikativa idéer kring hur vi kan samarbeta sektorsövergripande för att väcka intresse inför EU-valet.

Fika serveras mellan passen. Anmäl dig genom att klicka på "RSVP" nedan.

Varmt välkommen,
Europa Direkt Halland och Halmstad Kommun

When

-

Where

Klarasalen, Halmstad Stadsbibliotek
Axel Olsons gata 1
Halmstad 301 08
Sweden

Contact

Stina Lindgren

Will you come?