Inspirationsdag och workshop inför EU-valet 2019 i Varberg

Välkommen till en inspirationsdag och workshop för dig som arbetar med eller är intresserad av samhällsutveckling och demokratifrågor inom privat, offentlig eller ideell sektor. Syftet med dagen är att skapa nya kontaktytor och se hur vi kan samarbeta för att öka valdeltagandet i det kommande EU-valet den 26 maj 2019.

Dagen inleds av kommundirektör Carl Bartler och Europa Direkt Halland som sätter fokus på EU:s roll i samhällsutveckling lokalt. Därefter följer ett informations- och inspirationspass med EU-ambassadörsskolan Peders Skrivares skola och Europaparlamentets kontor i Sverige som ger en överblick kring aktuella utmaningar och möjligheter med EU-samarbetet samt hur man kan på lokal nivå kan tänka smart kring kommunikation och information för att öka valdeltagandet.

Dagens avslutas med en workshop där vi tillsammans kläcker nya kommunikativa idéer kring hur vi kan samarbeta sektorsövergripande för att väcka intresse inför EU-valet.

Fika serveras under dagen. Lunch kan ätas på Arena Varbeg men bekostas på egen hand.

Varmt välkommen,
Europa Direkt Halland och Varbergs kommun

When

-

Where

Arena Varberg
Kattegattsvägen 26
Varberg 432 50
Sweden

Contact

Stina Lindgren, projektledare på Europa Direkt Halland

Will you come?