Föreningen Fatta! får Europeiska medborgarpriset 2018

Välkommen till Europahuset den 5 oktober på prisceremoni och ett panelsamtal om hur vi bekämpar sexuellt våld. Europeiska medborgarpriset, Europaparlamentets pris till enastående européer, går i år till föreningen Fatta!.

Fatta! är en ideell medlemsförening som genom kulturaktiviteter och politik engagerar sig mot sexuellt våld och för samtycke, i praktik och lagstiftning.

Medborgarpriset delas ut av Europaparlamentarikerna Anna Maria Corazza Bildt (M), Fredrick Federley (C), Anna Hedh (S) och Soraya Post (FI).

Elsa Levinson, styrelseledamot i Fatta!, tar emot priset och berättar samtidigt om föreningens arbete. Efter prisutdelningen följer ett panelsamtal om hur EU kan stödja sina medlemsländer – däribland Sverige – i kampen mot sexuellt våld.

Varmt välkommen!

When

-

Where

Europahuset
Regeringsgatan 65 plan 2
Stockholm 111 56
Sweden

Will you come?